User Tools

Site Tools


09122-t-n-h-a-g-c-ng-ng-la-gi

Tân Hòa là một thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Thị trấn Tân Hòa có 322,74 ha diện tích tự nhiên và 5.298 người[1].

Địa giới hành chính thị trấn Tân Hòa:

  • Quyết định 23-HĐBT[2] ngày 13 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng giải thể xã Tăng Hoà của huyện Gò Công Đông thuộc tỉnh Tiền Giang để thành lập thị trấn Tân Hoà (thị trấn huyện lỵ huyện Gò Công Đông).
  • Nghị định số 07/2002/NĐ-CP[1] của Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2002 tái lập xã Tăng Hoà thuộc huyện Gò Công Đông từ 1.745,67 ha diện tích tự nhiên và 9.568 người của thị trấn Tân Hoà.
09122-t-n-h-a-g-c-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)