User Tools

Site Tools


09127-guttula-la-gi

Guttula
Guttula sibogae 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Guttula
Schepman, 1908 [1]
Loài điển hình
Guttula sibogae Schepman, 1908

Guttula là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Seguenziidae.[2]

Mục lục

  • 1 Các loài
  • 2 Hình ảnh
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài

Các loài trong chi Guttula gồm có:

  • Guttula galatheae Knudsen, 1964[3]
  1. ^ Schepman 1908, Siboga-Exp., 49 (1a), no. 39, 61.
  2. ^ Guttula . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Guttula galatheae Knudsen, 1964. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Guttula tại Wikimedia Commons

09127-guttula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)