User Tools

Site Tools


09128-microgaza-corona-la-gi

Microgaza corona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Microgaza
Loài (species) M. corona
Danh pháp hai phần
Microgaza corona
Lee Y.C. & Wu W.L., 2001[1]

Microgaza corona là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lee Y.C. & Wu W.L. (2001). Memoir Malacological Society of Taiwan 1: 10-13. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Microgaza corona Lee Y.C. & Wu W.L., 2001. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Microgaza corona tại Wikispecies
09128-microgaza-corona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)