User Tools

Site Tools


09130-ethminolia-hemprichii-la-gi

Ethminolia hemprichii
Ethminolia hemprichii 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Ethminolia
Loài (species) E. hemprichii
Danh pháp hai phần
Ethminolia hemprichii
Issel, 1869

Ethminolia hemprichii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Ethminolia hemprichi Issel, 1869. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Ethminolia hemprichii tại Wikispecies
09130-ethminolia-hemprichii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)