User Tools

Site Tools


09131-anekes-inflata-la-gi

Anekes inflata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Anekes
Loài (species) A. inflata
Danh pháp hai phần
Anekes inflata
Warén, 1992 [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cyclostrema bithynoides Jeffreys 1883
  • Skenea bithynoides Jeffreys, J.G., 1883 (invalid: preoccupied name)

Anekes inflata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén A., 1992: New and little known "Skeneimorph" gastropods from the Mediterranean Sea and the adjacent Atlantic Ocean; Bollettino Malacologico 27(10-12): 149-248
  2. ^ Anekes inflata Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Anekes inflata tại Wikispecies
09131-anekes-inflata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)