User Tools

Site Tools


09132-guildfordia-superba-la-gi

Guildfordia superba
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Guildfordia
Loài (species) G. superba
Danh pháp hai phần
Guildfordia superba
Poppe, Tagaro & Dekker, 2005[1]

Guildfordia superba là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2005. Visaya 1(3): 4-10. World Register of Marine Species, accessed ngày 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Guildfordia superba Poppe, Tagaro & Dekker, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Guildfordia superba tại Wikispecies
09132-guildfordia-superba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)