User Tools

Site Tools


09133-ishihara-tatsuya-la-gi

Ishihara Tatsuya (石原立也 (Thạch Nguyên Lập Dã)? sinh ngày 31 tháng 7 năm 1966) là một đạo diễn anime người Nhật đến từ Maizuru, Kyoto, hiện đang làm việc với hãng sản xuất anime Kyoto Animation.

  • "The Melancholy of Haruhi Suzumiya". (tháng 5 năm 2007) Newtype USA. pp. 48–49.
09133-ishihara-tatsuya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)