User Tools

Site Tools


09140-hadroconus-la-gi

Hadroconus
Hadroconus altus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Tông (tribus) Seguenziini
Chi (genus) Hadroconus
Loài điển hình
Basilissa alta Watson, 1879

Hadroconus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Seguenziidae.[1]

Các loài trong chi Hadroconus gồm có:

  • Hadroconus altus (Watson, 1879)[2]
  1. ^ Hadroconus . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Hadroconus altus (Watson, 1879). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09140-hadroconus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)