User Tools

Site Tools


09142-isanda-la-gi

Isanda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Umboniinae
Chi (genus) Isanda
H. Adams & A. Adams, 1854
Loài điển hình
Isanda coronata A. Adams, 1854

Isanda là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Isanda gồm có:

  • Isanda hemprichi (Issel, 1869)[2]
  • Isanda holdsworthiana H. Nevill & G. Nevill, 1871[3]
  1. ^ Isanda H. Adams & A. Adams, 1854. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Isanda hemprichi (Issel, 1869). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Isanda holdsworthiana H. Nevill & G. Nevill, 1871. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09142-isanda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)