User Tools

Site Tools


09143-ethminolia-elveri-la-gi

Ethminolia elveri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Ethminolia
Loài (species) E. elveri
Danh pháp hai phần
Ethminolia elveri
Cotton & Godfrey, 1938

Ethminolia elveri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Ethminolia elveri Cotton & Godfrey, 1938. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Ethminolia elveri tại Wikispecies
09143-ethminolia-elveri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)