User Tools

Site Tools


09144-anekes-paucistriata-la-gi

Anekes paucistriata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Anekes
Loài (species) A. paucistriata
Danh pháp hai phần
Anekes paucistriata
Warén, 1992 [1]

Anekes paucistriata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén A., 1992: New and little known "Skeneimorph" gastropods from the Mediterranean Sea and the adjacent Atlantic Ocean; Bollettino Malacologico 27(10-12): 149-248
  2. ^ Anekes paucistriata Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Anekes paucistriata tại Wikispecies
09144-anekes-paucistriata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)