User Tools

Site Tools


09155-haliotis-alfredensis-la-gi

Haliotis alfredensis
Haliotis alfredensis 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. alfredensis
Danh pháp hai phần
Haliotis alfredensis
Bartsch, 1915
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Haliotis (Haliotis) alfredensis Bartsch, 1915
  • Haliotis speciosa Reeve, 1846

Haliotis alfredensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Haliotis alfredensis Bartsch, 1915. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis alfredensis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis alfredensis tại Wikimedia Commons

09155-haliotis-alfredensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)