User Tools

Site Tools


09156-halystina-la-gi

Halystina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Tông (tribus) Seguenziini
Chi (genus) Halystina
Loài điển hình
Halystina caledonica Marshall, B.A., 1991

Halystina là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Seguenziidae.[1]

Các loài trong chi Halystina gồm có:

  • Halystina globulus Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[2]
  1. ^ Halystina . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Halystina globulus Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09156-halystina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)