User Tools

Site Tools


09157-lamellitrochus-lamellosus-la-gi

Lamellitrochus lamellosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Lamellitrochus
Loài (species) L. lamellosus
Danh pháp hai phần
Lamellitrochus lamellosus
(Verrill & S. Smith, 1880) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Lamellitrochus lamellosus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 4.2 mm.[3]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 25 m.[3] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 250 m.[3]

  1. ^ Verrill, A. E. 1880. Notice of the remarkable marine fauna occupying the outer banks off the southern coast of New England. American Journal of Science (3)20: 390-403
  2. ^ a ă Lamellitrochus lamellosus (Verrill & S. Smith, 1880). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Lamellitrochus lamellosus tại Wikispecies
09157-lamellitrochus-lamellosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)