User Tools

Site Tools


09159-osilinus-articulatus-la-gi

Phorcus articulatus
Phorcus articulatus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Osilinus
Loài (species) P. articulatus
Danh pháp hai phần
Phorcus articulatus
(Lamarck, 1822)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Phorcus articulatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Phương tiện liên quan tới Phorcus articulatus tại Wikimedia Commons

09159-osilinus-articulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)