User Tools

Site Tools


09172-lamellitrochus-inceratus-la-gi

Lamellitrochus inceratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Lamellitrochus
Loài (species) L. inceratus
Danh pháp hai phần
Lamellitrochus inceratus
Quinn, 1991
Danh pháp đồng nghĩa

Lamellitrochus inceratus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 8.2 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 86 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 1472 m.[2]

  1. ^ Lamellitrochus inceratus Quinn, 1991. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Lamellitrochus inceratus tại Wikispecies
09172-lamellitrochus-inceratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)