User Tools

Site Tools


09173-kanekotrochus-la-gi

Kanekotrochus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Kanekotrochus
Habe, 1958
Loài điển hình
Thalotia yokohamaensis Donald, K.M., 1878

Kanekotrochus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Kanekotrochus gồm có:

  • Kanekotrochus vietnamensis Dekker, 2006[2]
  1. ^ Kanekotrochus Habe, 1958. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Kanekotrochus vietnamensis Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09173-kanekotrochus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)