User Tools

Site Tools


09174-monodonta-lugubris-la-gi

Monodonta lugubris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Monodonta
Loài (species) M. lugubris
Danh pháp hai phần
Monodonta lugubris
Lamarck, 1822

Monodonta lugubris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Monodonta lugubris Lamarck, 1822. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Monodonta lugubris tại Wikispecies
09174-monodonta-lugubris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)