User Tools

Site Tools


09176-anekes-undulisculpta-la-gi

Anekes undulisculpta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Anekes
Loài (species) A. undulisculpta
Danh pháp hai phần
Anekes undulisculpta
Bouchet & Warén, 1979 [1]

Anekes undulisculpta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Bouchet P. & Warén A., 1979b: The abyssal molluscan fauna of the Norvegian Sea and its relation to other faunas; Sarsia 64: 211-243
  2. ^ Anekes undulisculpta Bouchet & Warén, 1979. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Anekes undulisculpta tại Wikispecies
09176-anekes-undulisculpta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)