User Tools

Site Tools


09185-conjectura-la-gi

Conjectura
Thời điểm hóa thạch: Miocene to Recent
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Conjectura
Finlay, 1927
Species

Xem trong bài.

Conjectura là một chi ốc biển rất nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.

Các loài trong chi Conjectura gồm có:

  • Conjectura atypica Powell, 1937
  • Conjectura carinata Powell, 1940
  • Conjectura glabella (Murdoch, 1908)
  • Conjectura poutama Smith, 1962
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09185-conjectura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)