User Tools

Site Tools


09187-visayaseguenzia-la-gi

Visayaseguenzia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Visayaseguenzia
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006
Loài điển hình
Visayaseguenzia maestratii Poppe, Tagaro & Dekker, 2006

Visayaseguenzia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Seguenziidae.[1]

Các loài trong chi Visayaseguenzia gồm có:

  • Visayaseguenzia cumingi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[2]
  • Visayaseguenzia maestratii Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[3]
  1. ^ Visayaseguenzia . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Visayaseguenzia cumingi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Visayaseguenzia maestratii Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09187-visayaseguenzia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)