User Tools

Site Tools


09188-lamellitrochus-carinatus-la-gi

Lamellitrochus carinatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Lamellitrochus
Loài (species) L. carinatus
Danh pháp hai phần
Lamellitrochus carinatus
Quinn, 1991

Lamellitrochus carinatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 2.9 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 60 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 200 m.[2]

  1. ^ Lamellitrochus carinatus Quinn, 1991. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Lamellitrochus carinatus tại Wikispecies
09188-lamellitrochus-carinatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)