User Tools

Site Tools


09191-astraea-chi-c-bi-n-la-gi

Astraea là một chi ốc biển từ trung bình tới lớn, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.

Các loài thuộc chi bao gồm[3]:

đồng nghĩa:

  • Astraea undosa (Wood, 1828) là một đồng nghĩa của Lithopoma undosum (Wood, 1828)
  1. ^ Röding P. F. (1798). Museum Boltenianum sive catalogus cimeliorum e tribus regnis naturæ quæ olim collegerat Joa. Fried Bolten, M. D. p. d. per XL. annos proto physicus Hamburgensis. Pars secunda continens conchylia sive testacea univalvia, bivalvia & multivalvia. pp. [1-3], [1-8], 1-199. Hamburg. page 79.
  2. ^ Bouchet, P. (2012). Astraea Röding, 1798. Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=206461 on ngày 15 tháng 3 năm 2012
  3. ^ “World Register of Marine Species”. Astraea Röding, 1798. 2009. Truy cập 21 tháng 2 năm 2010. 
09191-astraea-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)