User Tools

Site Tools


09200-b-o-ng-ch-n-l-la-gi

Bào ngư chín lỗ[2] (danh pháp hai phần: Haliotis diversicolor) thuộc nhóm động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae.[1]

Haliotis diversicolor squamata
  • Haliotis diversicolor diversicolor Reeve, 1846[1]
  • Haliotis diversicolor squamata Reeve, 1846[1]

Loài này xuất hiện ở vùng biển ôn đới tây bắc Thái Bình Dương ngoài khơi Nhật Bản, Đài Loan, Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vịnh Hạ Long thuộc Việt Nam;[3] ngoài khơi Australia (lãnh thổ Bắc Úc, Queensland, Tây Úc), và ở vùng nước thuộc Indonesia (Bali) và ngoài khơi New Caledonia.

  • Reeve, L.A. 1846. Descriptions of forty species of Haliotis, from the collection of H. Cumming, Esq. Proceedings of the Zoological Society of London 14: 53-59
  • Geiger D.L. & Poppe G.T. (2000). A Conchological Iconography: The family Haliotidae. Conchbooks, Hackenheim Germany. 135pp 83pls.
  • Geiger D.L. & Owen B. (2012) Abalone: Worldwide Haliotidae. Hackenheim: Conchbooks. viii + 361 pp.
09200-b-o-ng-ch-n-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)