User Tools

Site Tools


09201-bathymophila-valentia-la-gi

Bathymophila valentia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Bathymophila
Loài (species) B. valentia
Danh pháp hai phần
Bathymophila valentia
B.A. Marshall, 1999[1]

Bathymophila valentia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Marshall (1999). The Nautilus 113 (1): 4-42. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bathymophila valentia Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bathymophila valentia tại Wikispecies
09201-bathymophila-valentia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)