User Tools

Site Tools


09207-omphalius-la-gi

Omphalius
Omphalius rusticus 01.JPG

Omphalius rusticus (Gmelin, 1791)

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Omphalius
Loài điển hình
Trochus rusticus Gmelin, 1791

Omphalius là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Các loài trong chi Omphalius gồm có:

  • Omphalius rusticus (Gmelin, 1791)[2]
  1. ^ Omphalius . World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Omphalius rusticus (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
09207-omphalius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)