User Tools

Site Tools


09208-turbo-haynesi-la-gi

Turbo haynesi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Phân chi (subgenus) Euninella
Loài (species) T. haynesi
Danh pháp hai phần
Turbo haynesi
Preston, 1914
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Turbo haynesi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

09208-turbo-haynesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)