User Tools

Site Tools


09216-acremodontina-carinata-la-gi

Acremodontina carinata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Conjectura
Loài (species) A. carinata
Danh pháp hai phần
Acremodontina carinata
Powell, 1940
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Conjectura carinata Powell, 1940

Acremodontina carinata là một loài ốc biển rất nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.

  1. ^ Rosenberg, G. (2012). Acremodontina carinata (Powell, 1940). Truy cập through: Cơ sở dữ liệu sinh vật biển at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=594277 on 2012-12-23
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09216-acremodontina-carinata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)