User Tools

Site Tools


09217-sasakiconcha-la-gi

Sasakiconcha
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Scissurelloidea
Họ (familia) Scissurellidae
Chi (genus) Sasakiconcha

Sasakiconcha là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Scissurellidae.[1]

Các loài trong chi Sasakiconcha gồm có:

  • Sasakiconcha elegantissima Geiger, 2006[2]
  1. ^ Sasakiconcha . World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Sasakiconcha elegantissima Geiger, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
09217-sasakiconcha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)