User Tools

Site Tools


09218-visayaseguenzia-maestratii-la-gi

Visayaseguenzia maestratii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Visayaseguenzia
Loài (species) V. maestratii
Danh pháp hai phần
Visayaseguenzia maestratii
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Visayaseguenzia maestratii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Seguenziidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Visayaseguenzia maestratii Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09218-visayaseguenzia-maestratii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)