User Tools

Site Tools


09219-bathymophila-tenorioi-la-gi

Bathymophila
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Bathymophila
Loài (species) B. tenorioi

Bathymophila tenorioi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Bathymophila tenorioi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Poppe G.T., Tagaro S.P. & Dekker H. (2006) The Seguenziidae, Chilodontidae, Trochidae, Calliostomatidae and Solariellidae of the Philippine Islands. Visaya Supplement 2: 1-228. page(s): 128
  • Gastropods.com: Bathymophila tenorioi
09219-bathymophila-tenorioi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)