User Tools

Site Tools


09221-monodonta-canalifera-la-gi

Monodonta canalifera
Monodonta canalifera 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Monodonta
Loài (species) M. canalifera
Danh pháp hai phần
Monodonta canalifera
Lamarck, 1816
Danh pháp đồng nghĩa
  • Trochus canaliferus Philippi
  • Trochus parvus Troschel in Philippi

Monodonta canalifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Monodonta canalifera Lamarck, 1816. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Monodonta canalifera tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Monodonta canalifera tại Wikimedia Commons

09221-monodonta-canalifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)