User Tools

Site Tools


09223-omphalius-rusticus-la-gi

Omphalius rusticus
Omphalius rusticus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Omphalius
Loài (species) O. rusticus
Danh pháp hai phần
Omphalius rusticus
(Gmelin, 1791) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Chlorostoma rustica Gmelin, 1791 (original description)
  • Trochus rusticus (Gmelin, 1791)

Omphalius rusticus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Gmelin, Syst. Nat., xiii, p. 3572.
  2. ^ a ă Omphalius rusticus (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Omphalius rusticus tại Wikispecies
09223-omphalius-rusticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)