User Tools

Site Tools


09224-turbo-heisei-la-gi

Turbo heisei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) T. heisei
Danh pháp hai phần
Turbo heisei
Prado, 1999[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Turbo (Taeniaturbo) heisei Prado, 1999

Turbo heisei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 25 mm.[3]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 20 m.[3] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 97 m.[3]

  1. ^ Prado (1999). Strombus 5: 1-2. World Register of Marine Species, accessed ngày 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Turbo heisei Prado, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo heisei tại Wikispecies
09224-turbo-heisei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)