User Tools

Site Tools


09233-monodonta-australis-la-gi

Monodonta australis
Monodonta australis 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Monodonta
Loài (species) M. australis
Danh pháp hai phần
Monodonta australis
(Lamarck, 1816)
Danh pháp đồng nghĩa

Trochus australis Philippi

Monodonta australis, common name the toothed topshell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Monodonta australis (Lamarck, 1816). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Monodonta australis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Monodonta australis tại Wikimedia Commons

09233-monodonta-australis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)