User Tools

Site Tools


09234-clelandella-perforata-la-gi

Clelandella perforata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clelandella
Loài (species) C. perforata
Danh pháp hai phần
Clelandella perforata
Gofas, 2005[1]

Clelandella perforata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gofas S. (2005). Geographical differentiation in Clelandella (Gastropoda: Trochidae) in the northeastern Atlantic. Journal of Molluscan Studies 71: 133-144. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Clelandella perforata Gofas, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clelandella perforata tại Wikispecies
09234-clelandella-perforata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)