User Tools

Site Tools


09235-haplocochlias-onaneyi-la-gi

Haplocochlias onaneyi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Haplocochlias
Loài (species) H. onaneyi
Danh pháp hai phần
Haplocochlias onaneyi
Espinosa, Ortea & Fernandez-Garces, 2004[1]

Haplocochlias onaneyi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Espinosa, Ortea & Fernandez-Garces. 2004. Avicennia 17: 71-76. World Register of Marine Species, accessed 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Haplocochlias onaneyi Espinosa, Ortea & Fernandez-Garces, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haplocochlias onaneyi tại Wikispecies
09235-haplocochlias-onaneyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)