User Tools

Site Tools


09236-palazzia-la-gi

Palazzia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Palazzia
Waren, 1991
Loài điển hình
Omalogyra ausonia Palazzi, 1988

Palazzia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Palazzia gồm có:

  • Palazzia ausonia (Palazzi, 1988)[2]
  • Palazzia pankakare Absalao, 2009[3]
  • Palazzia planorbis (Dall, 1927)[4]
  1. ^ Palazzia Waren, 1991. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Palazzia ausonia (Palazzi, 1988). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Palazzia pankakare Absalao, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Palazzia planorbis (Dall, 1927). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09236-palazzia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)