User Tools

Site Tools


09246-bathymophila-asphala-la-gi

Bathymophila asphala
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Bathymophila
Loài (species) B. asphala
Danh pháp hai phần
Bathymophila asphala
Marshall, 1999[1]

Bathymophila asphala là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Marshall (1999). The Nautilus 113 (1): 4-42. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bathymophila asphala Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bathymophila asphala tại Wikispecies
09246-bathymophila-asphala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)