User Tools

Site Tools


09247-phorcus-la-gi

Phorcus
Phorcus mutabilis 001.jpg

Phorcus mutabilis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Phorcus
Risso, 1826
Loài điển hình
Trochus margaritaceus Risso, A., 1826
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Phorcus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Các loài
  • 2 Hình ảnh
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Các loài trong chi Phorcus gồm có:

  • Phorcus mutabilis (Philippi, 1846)[2]
  • Phorcus richardi (Payraudeau, 1826)[3]
  1. ^ a ă Phorcus . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Phorcus mutabilis (Philippi, 1846). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Phorcus richardi (Payraudeau, 1826). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09247-phorcus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)