User Tools

Site Tools


09249-clelandella-myriamae-la-gi

Clelandella myriamae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clelandella
Loài (species) C. myriamae
Danh pháp hai phần
Clelandella myriamae
Gofas, 2005

Clelandella myriamae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Clelandella myriamae Gofas, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clelandella myriamae tại Wikispecies
09249-clelandella-myriamae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)