User Tools

Site Tools


09252-palazzia-ausonia-la-gi

Palazzia ausonia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Palazzia
Loài (species) P. ausonia
Danh pháp hai phần
Palazzia ausonia
(Palazzi, 1988) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Omalogyra ausonia Palazzi 1988 (original combination)

Palazzia ausonia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Palazzi S., 1988: Note sugli Omalogyridae mediterranei e maderensi; Bollettino Malacologico 24101-111
  2. ^ Palazzia ausonia (Palazzi, 1988). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Palazzia ausonia tại Wikispecies
09252-palazzia-ausonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)