User Tools

Site Tools


09261-bathymophila-aages-la-gi

Bathymophila aages
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Bathymophila
Loài (species) B. aages
Danh pháp hai phần
Bathymophila aages
Vilvens, 2009[1]

Bathymophila aages là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (3): 69-96. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bathymophila aages Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bathymophila aages tại Wikispecies
09261-bathymophila-aages-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)