User Tools

Site Tools


09262-prothalotia-la-gi

Prothalotia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Prothalotia gồm có:

The Indo-Pacific Molluscan Database also gồm cós the following species with names in current use:[3]

 • Prothalotia baudini (Fischer, 1878)
 • Prothalotia chlorites (Philippi, 1846)
 • Prothalotia flindersi (Fischer, 1878)
 • Prothalotia lehmanni (Menke, 1843)
 • Prothalotia lesueuri Fischer, 1880
 • Prothalotia porteri (Iredale, 1940)
 • Prothalotia pulcherrimus (Wood, 1828)
 • Prothalotia pyrgos Philippi, 1849
 • Prothalotia serpentina (Quoy in Kiener, 1859)
 • Prothalotia strigata (Adams, 1853)
 • Prothalotia suturalis (Adams, 1853)
09262-prothalotia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)