User Tools

Site Tools


09264-haplocochlias-risoneideneryae-la-gi

Haplocochlias risoneideneryae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Haplocochlias
Loài (species) H. risoneideneryae
Danh pháp hai phần
Haplocochlias risoneideneryae
De Barros, dos Santos F.N., Santos, Cabral & Acioli, 2002[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Haplocochlias risonideneryae [sic] (sai chính tả)

Haplocochlias risoneideneryae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2] Chúng phân bố chủ yếu ở vùng biển Brazil thuộc Đại Tây Dương.

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ De Barros, dos Santos F.N., Santos, Cabral & Acioli (2002). Boletim Tecnico Cientifico do CEPENE 9 (1): 39-53. World Register of Marine Species, accessed ngày 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Haplocochlias risoneideneryae de Barros et al., 2002. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haplocochlias risoneideneryae tại Wikispecies
  • Bouchet, P.; Fontaine, B. (2009). List of new marine species described between 2002-2006. Census of Marine Life.
09264-haplocochlias-risoneideneryae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)