User Tools

Site Tools


09271-kempten-la-gi

Kempten là một thành phố trong bang Bayern, Đức. Thành phố có diện tích 63,29 km², dân số là 61.480 người.

  • Đức Bad Dürkheim, Rhineland-Palatinate, Đức, từ năm 2001
  • Pháp Quiberon, Morbihan, Pháp, từ năm 1971 (ban đầu với đô thị St. Mang)
  • Cộng hòa Ireland Sligo, Hạt Sligo, Ireland, từ năm 1990
  • Hungary Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary, từ năm 1987
  • Ý Trento, Trentino, Italia, từ năm 1987
09271-kempten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)