User Tools

Site Tools


09272-trogloconcha-la-gi

Trogloconcha
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Scissurelloidea
Họ (familia) Scissurellidae
Phân họ (subfamilia) Larocheinae
Chi (genus) Trogloconcha
Kase & Kano, 2002
Loài điển hình
Trogloconcha ohashii Kase & Kano, 2002

Trogloconcha là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Scissurellidae.[1]

Các loài trong chi Trogloconcha gồm có:

  • Trogloconcha christinae Geiger, 2003[2]
  • Trogloconcha lozoueti Geiger, 2008[3]
  • Trogloconcha ohashii Kase & Kano, 2002[4]
  • Trogloconcha tesselata Kase & Kano, 2002[5]
  1. ^ Trogloconcha . World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Trogloconcha christinae Geiger, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Trogloconcha lozoueti Geiger, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Trogloconcha ohashii Kase & Kano, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Trogloconcha tesselata Kase & Kano, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
09272-trogloconcha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)