User Tools

Site Tools


09275-pseudominolia-la-gi

Pseudominolia
Pseudominolia articulata 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Pseudominolia
Herbe, 1992
Loài điển hình
Solariella splendens G. B. Sowerby III, 1897

Pseudominolia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Pseudominolia gồm có:

  • Pseudominolia nedyma (Melvill, 1897)[2]
  • Pseudominolia tramieri Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[3]
  1. ^ Pseudominolia Herbe, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Pseudominolia nedyma (Melvill, 1897). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Pseudominolia tramieri Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09275-pseudominolia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)