User Tools

Site Tools


09277-astralium-haematragum-la-gi

Astralium haematragum
Astralium haematragum 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Astralium
Loài (species) A. haematragum
Danh pháp hai phần
Astralium haematragum
(Menke, 1829)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Trochus columellaris Philippi
  • Trochus gratus Philippi
  • Trochus haematragus Menke, 1829 (original combination)

Astralium haematragum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Astralium haematragum (Menke, 1829). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Astralium haematragum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Astralium haematragum tại Wikimedia Commons

09277-astralium-haematragum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)