User Tools

Site Tools


09286-anatoma-argentinae-la-gi

Anatoma argentinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Scissurelloidea
Họ (familia) Scissurellidae
Chi (genus) Thieleella
Loài (species) A. argentinae
Danh pháp hai phần
Anatoma argentinae
(Zelaya & Geiger, 2007)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Thieleella argentinae Zelaya & Geiger, 2007

Anatoma argentinae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Scissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Thieleella argentinae Zelaya & Geiger, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Anatoma argentinae tại Wikispecies
09286-anatoma-argentinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)